foto: h a n n a s   f o r m


Ett avtryck av kvinnohänders
arbete...

Det handlar om att ge kvin-
nors handarbeten, återupprättad
skönhet.

Under färgtäcket finns orginalen,
knypplade band, virkade dukar och
spets.

...Med en förhoppning om att
deras arbeten
återigen ska få smycka hem,
nutida hem.

Ulrika Björkman